M. Valencia

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1917 actividade na xurisdición de Vimianzo