A. Huidobro

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1918 actividade na xurisdición de Vimianzo
1919 actividade na xurisdición de Vimianzo