A. Sanmartín

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1921 actividade na xurisdición de Vimianzo
1929 actividade na xurisdición de Vimianzo