M. Terrón

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1921 actividade na xurisdición de Vimianzo
1924 actividade na xurisdición de Vimianzo