B. Marcilla

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1924 actividade na xurisdición de Vimianzo
1926 actividade na xurisdición de Vimianzo