A. Brioso

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1928 actividade na xurisdición de Vimianzo
1929 actividade na xurisdición de Vimianzo