R. Osorio

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1930 actividade na xurisdición de Vimianzo
1935 actividade na xurisdición de Vimianzo