J. Cavanillas

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1932 actividade na xurisdición de Vimianzo
1941 actividade na xurisdición de Vimianzo