A. Palop

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1942 actividade na xurisdición de Vimianzo
1944 actividade na xurisdición de Vimianzo