J. Huebra

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1942 actividade na xurisdición de Vimianzo
1948 actividade na xurisdición de Vimianzo