M. García Hernández

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1948 actividade na xurisdición de Vimianzo
1951 actividade na xurisdición de Vimianzo