B. Bayano

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1952 actividade na xurisdición de Vimianzo
1957 actividade na xurisdición de Vimianzo