R. Benzo Mestre

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1957 actividade na xurisdición de Vimianzo
1965 actividade na xurisdición de Vimianzo