J. González Aller

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1965 actividade na xurisdición de Vimianzo
1968 actividade na xurisdición de Vimianzo