G. Rubio Martínez

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1968 actividade na xurisdición de Vimianzo
1971 actividade na xurisdición de Vimianzo