José G. Cuevas Castaño

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1973 actividade na xurisdición de Vimianzo
1974 actividade na xurisdición de Vimianzo