José María Pérez Fernández

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1975 actividade na xurisdición de Vimianzo
1978 actividade na xurisdición de Vimianzo