José María Rueda Pérez

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1979 actividade na xurisdición de Vimianzo
1981 actividade na xurisdición de Vimianzo