Carlos A. Mosquera Delgado

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1982 actividade na xurisdición de Vimianzo
1985 actividade na xurisdición de Vimianzo