Luís Rajoy Brey

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1991 actividade na xurisdición de Vimianzo
1992 actividade na xurisdición de Vimianzo