Federico José Cantero Núñez

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1993 actividade na xurisdición de Vimianzo
1994 actividade na xurisdición de Vimianzo