Fernando Máiz Cal

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1995 actividade na xurisdición de Vimianzo
1996 actividade na xurisdición de Vimianzo