Margarita Colunga Fidalgo

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
2001 actividade na xurisdición de Muxía
2002 actividade na xurisdición de Vimianzo
2003 actividade na xurisdición de Vimianzo