José Agramunt Oliver

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1824 actividade na xurisdición de Camariñas
1849 actividade na xurisdición de Camariñas
1849 actividade na xurisdición de Moraime e Buxantes

Notas

 Notario de Guerra e Mariña de Camariñas. Despois notario do couto de Moraime.
 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.