Francisco Andrade

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1675 actividade na xurisdición de Soneira
1687 actividade na xurisdición de Soneira

Notas

 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.