Roque Francisco Andrade y Romero

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1729 actividade na xurisdición de Soneira
1740 actividade na xurisdición de Soneira

Notas

 Notario de número da xurisdición de Soneira.
 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.