Rodrigo Antonio Añón Buitureira

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1720 actividade na xurisdición de Soneira
1725 actividade na xurisdición de Soneira

Notas

 Notario de número da xurisdición de Soneira.
 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.