Benito Barrientos y Pazos

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1731 actividade na xurisdición de Ozón, Baíñas e Nemiña
1742 actividade na xurisdición de Ozón, Baíñas e Nemiña

Notas

 Notario dos coutos de Ozón e Baiñas.
 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.