Domingo Caamaño

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1766 actividade na xurisdición de Corcubión
1792 actividade na xurisdición de Corcubión

Notas

 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.