Pedro Manuel Canosa

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1815 actividade na xurisdición de Camariñas
1836 actividade na xurisdición de Camariñas

Notas

 Escribán das rendas reais da vila e porto de Camariñas.
 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.