José Ramón Canosa

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1833 actividade na xurisdición de Cee
1842 actividade na xurisdición de Cee

Notas

 Notario da vila de Cee e do partido xudicial de Corcubión.
 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.