Fernando Nicolás Fernández

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1794 actividade na xurisdición de Cee
1813 actividade na xurisdición de Cee
1813 actividade na xurisdición de Corcubión
1831 actividade na xurisdición de Corcubión

Notas

 Notario de Guerra e Mariña de Corcubión.
 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.