Teodoro Félix Ferreiro

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1730 actividade na xurisdición de Soneira
1762 actividade na xurisdición de Soneira

Notas

 Notario de número da xurisdición de Soneira.
 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.