José Manso y Ares

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1732 actividade na xurisdición de Fisterra
1733 actividade na xurisdición de Fisterra
1766 actividade na xurisdición de Fisterra

Notas

 Notario de número da vila e xurisdición de Fisterra.
 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.