Miguel García de Seixas

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1734 actividade na xurisdición de Soneira
1753 actividade na xurisdición de Soneira

Notas

 Estudouse toda a produción conservada deste notario por asumir o cargo de apostólico.
 Escribán de número da xurisdición real de Soneira (1734).
 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.