Agustín González de Lema

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1716 actividade na xurisdición de Cee
1739 actividade na xurisdición de Cee

Notas

 Notario de número de Cee.
 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.