Alberto R. González de Lema

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1740 actividade na xurisdición de Cee
1793 actividade na xurisdición de Cee

Notas

 Existe outro Alberto González de Lema.
 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.