José Martínez de Lema

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1779 actividade na xurisdición de Vimianzo
1804 actividade na xurisdición de Vimianzo

Notas

 Notario de número e hipotecas en Vimianzo. Notario de número de Laxe e Camariñas.
 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.