José María Lema Benavides

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1796 actividade na xurisdición de Vimianzo
1815 actividade na xurisdición de Vimianzo
1816 actividade na xurisdición de Corcubión
1818 actividade na xurisdición de Corcubión

Notas

 Escribán de Mariña de Corcubión.
 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.