Juan Pose

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1627 actividade na xurisdición de Corcubión

Notas

 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.