Juan de Paz

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1489 actividade na xurisdición de Muxía
1492 actividade na xurisdición de Muxía

Notas

 Notario apostólico en Muxía.
 Até onde sabemos, non se conservan os protocolos deste notario, mais si nalgún arquivo (ARG, AHDS, AHN, AGS, ARCHV, particulares, etc) constancia documental da súa actividade.

Signa

Imaxe do signum dunha actuación do notario Juan de Paz na xurisdición de Muxía no ano 1492 (AHUS PROVIS._BENEFICIOS,Clr-1.179,P.4,Doc.1b / 2)