Gregorio Arias de Camporredondo

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1515 actividade na xurisdición de Moraime e Buxantes
1517 actividade na xurisdición de Muxía
1524 actividade na xurisdición de Muxía
1528 actividade na xurisdición de Muxía
1529 actividade na xurisdición de Muxía
1534 actividade na xurisdición de Moraime e Buxantes

Notas

 Até onde sabemos, non se conservan os protocolos deste notario, mais si nalgún arquivo (ARG, AHDS, AHN, AGS, ARCHV, particulares, etc) constancia documental da súa actividade.

Signa

Imaxe do signum dunha actuación do notario Gregorio Arias de Camporredondo na xurisdición de Muxía no ano 1517 (ARG. R. Audcia. Clero. Leg. 669 / 8)

Imaxe do signum dunha actuación do notario Gregorio Arias de Camporredondo na xurisdición de Muxía no ano 1529 (Arquivo Alcaina)