Garçía Flores

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1540 actividade na xurisdición de Muxía

Notas

 Até onde sabemos, non se conservan os protocolos deste notario, mais si nalgún arquivo (ARG, AHDS, AHN, AGS, ARCHV, particulares, etc) constancia documental da súa actividade.

Signa

Imaxe do signum dunha actuación do notario Garçía Flores na xurisdición de Muxía no ano 1540 (Arquivo Alcaina)