Francisco Antonio Martínez Pardiñas

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1767 actividade na xurisdición de Vimianzo
1799 actividade na xurisdición de Vimianzo

Notas

 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.