Pero Barela

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1545 actividade na xurisdición de Muxía

Notas

 Notario nomeado polo arcebispo de Santiago.
 Até onde sabemos, non se conservan os protocolos deste notario, mais si nalgún arquivo (ARG, AHDS, AHN, AGS, ARCHV, particulares, etc) constancia documental da súa actividade.

Signa

Imaxe do signum dunha actuación do notario Pero Barela na xurisdición de Muxía no ano 1545 (Arquivo Alcaina)