Fernando de Castro

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1562 actividade na xurisdición de Moraime e Buxantes

Notas

 Até onde sabemos, non se conservan os protocolos deste notario, mais si nalgún arquivo (ARG, AHDS, AHN, AGS, ARCHV, particulares, etc) constancia documental da súa actividade.

Signa

Imaxe do signum dunha actuación do notario Fernando de Castro na xurisdición de Moraime e Buxantes no ano 1562 (ARG. R. Audcia. Mosteiros. Leg. 866 / 7)