Antonio Domingo Durán

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1688 actividade na xurisdición de Corcubión
1728 actividade na xurisdición de Corcubión

Notas

 Resulta chamativo que tivese un mínimo de corenta anos de servizo e non se conserven os seus protocolos.
 Até onde sabemos, non se conservan os protocolos deste notario, mais si nalgún arquivo (ARG, AHDS, AHN, AGS, ARCHV, particulares, etc) constancia documental da súa actividade.