Bartolomé Agullero

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1570 actividade na xurisdición de Fisterra
1570 actividade na xurisdición de Fisterra
1571 actividade na xurisdición de Fisterra
1574 actividade na xurisdición de Muxía

Notas

 Até onde sabemos, non se conservan os protocolos deste notario, mais si nalgún arquivo (ARG, AHDS, AHN, AGS, ARCHV, particulares, etc) constancia documental da súa actividade.

Signa

Imaxe do signum dunha actuación do notario Bartolomé Agullero na xurisdición de Fisterra no ano 1570 (ARG. R. Audcia. Mosteiros. Leg. 1392 / 64)

Imaxe do signum dunha actuación do notario Bartolomé Agullero na xurisdición de Fisterra no ano 1570 (ARG. R. Audcia. Leg. 1392 / 64)

Imaxe do signum dunha actuación do notario Bartolomé Agullero na xurisdición de Muxía no ano 1574 (ARG. R. Audcia. Leg. 4350 / 34)