Juan de Paços

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1586 actividade na xurisdición de Vimianzo

Notas

Escribano e notario público ynsolidum del numero e Audiencia de la fortaleza e merindad de Bimianço y hordinario en el condado de Altamira.
 Até onde sabemos, non se conservan os protocolos deste notario, mais si nalgún arquivo (ARG, AHDS, AHN, AGS, ARCHV, particulares, etc) constancia documental da súa actividade.

Signa

Imaxe do signum dunha actuación do notario Juan de Paços no ano 1586 (ARG. R. Audcia. Vecinos. Leg. 22794 / 17)

Imaxe do signum dunha actuación do notario Juan de Paços no ano 1586