Francisco López Vezerra

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1593 actividade na xurisdición de Cee

Notas

 Cee pertenceu ao arcedianato de Trastamar, como concesión do arcebispado de Santiago a este último. Como mostra, na altura do ano 1593 aínda se conservaba o termo de Trastamar, tal como dá fe o caso deste notario: Escrivano y notario público insolidum aprobado en el Real Consejo del Rey nuestro senor. En el concejo de la villa de Ce, e su jurisdición por el arcediano de Trastamar cuya es la dicha villa.
 Até onde sabemos, non se conservan os protocolos deste notario, mais si nalgún arquivo (ARG, AHDS, AHN, AGS, ARCHV, particulares, etc) constancia documental da súa actividade.

Signa

Imaxe do signum dunha actuación do notario Francisco López Vezerra na xurisdición de Cee no ano 1593 (ARG. R. Audcia. Leg. 17157 / 31)